menu: Start | Fåglar | sträckbilder | Sträck | Dagbok | Var | Övrigt | Om

Fåglar - arter, siffror & statistik

Kvicksund är nog inte den mest spännande sträcklokalen när det gäller artrikedomen men för oss som bor i Eskilstuna så får det duga.
Statistiken är inte ventenskaplig utan mest på skoj och man kan inte dra några slutsatser av den då vi inte står regelbundet och inte har några satta regler.

Arter vid bron (och Pottskär)

Arter under hösten 2006-2012

 

Knölsvan   Mindre sångsvan   Sångsvan   Sädgås   Spetsbergsgås   Bläsgås  

 

Grågås   Prutgås   Vitkindad gås   Kanadagås   Gravand   Bläsand  

 

Snatterand   Kricka   Gräsand   Stjärtand   Skedand   Brunand  

 

Vigg   Bergand   Alfågel   Sjöorre   Svärta   Knipa  

 

Salskrake   Småskrake   Storskrake   Smålom   Storlom   Sv.näbbad islom  

 

Skäggdopping   Storskarv   Gråhäger   Bivråk   Brun glada   Havsörn  

 

Brun kärrhök   Blå kärrhök       Duvhök   Sparvhök   Ormvråk  

 

Fjällvråk   Kungsörn   Fiskgjuse   Tornfalk   Stenfalk   Lärkfalk  

 

Pilgrimsfalk   Trana   Strandskata   Mindre strandpipare   Större strandpipare   Ljungpipare  

 

Kustpipare   Tofsvipa   Kustsnäppa   Mosnäppa   Spovsnäppa   Kärrsnäppa  

 

Brushane   Enkelbeckasin   Myrspov   Småspov   Storspov   Svartsnäppa  

 

Rödbena   Gluttsnäppa   Skogssnäppa   Grönbena   Drillsnäppa   Roskarl  

 

Kustlabb   Dvärgmås   Skrattmås   Fiskmås   Silltrut   Gråtrut  

 

Havstrut   Tretåig mås   Småtärna   Skräntärna   Svarttärna   Silvertärna  

 

Fisktärna   Kentsk tärna   Skogsduva   Ringduva   Gök   Tornseglare  

 

Gröngöling   Spillkråka   Större hackspett   Mindre hackspett   Tretåig hackspett   Trädlärka  

 

Sånglärka   Backsvala   Ladusvala   Hussvala   Trädpiplärka   Ängspiplärka  

 

Skärpiplärka   Gulärla   Forsärla   Sädesärla   Sidensvans   Gärdsmyg  

 

Järnsparv   Rödhake   Blåhake   Sv. rödstjärt   Koltrast   Björktrast  

 

Taltrast   Rödvingetrast   Dubbeltrast   Ärtsångare   Svarthätta   Gransångare  
  Lövsångare   Kungsfågel   Grå flugsnappare   Stjärtmes   Entita   Talltita  
  Tofsmes   Svartmes   Blåmes   Talgoxe   Nötväcka   Törnskata  
  Varfågel   Nötskrika   Skata   Nötkråka   Kaja   Råka  
  Kråka   Korp   Stare   Bofink   Bergfink   Grönfink  
  Steglits   Grönsiska   Hämpling   Vinterhämpling   Gråsiska   Bändelkorsnäbb  
  Mindre korsnäbb   Större korsnäbb   Rosenfink   Tallbit   Domherre   Stenknäck  
  Snösparv   Gulsparv   Sävsparv              
                         
                         


INFO: Ingen granskning har tagits till rapporterna på svalan angående datum/antal eller annat som kan upplevas avvikande eller felaktigt.

<November 1, 2012